Skip to content

Türkçe

Türkçe Yayınlar:

“Düşük Gelirli Ülkeler İçin Yeşil Teknolojiler: Ekolojik Etki Fonu” içinde Emine Cengiz – Ceyhun Akın Cengiz, Editörler: İKLİM KRİZİ ÜZERİNE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 2023), 137–159.     İngilizce

Tekel rantlarından etki ödüllerine geçiş”, Abdullah Kaya ile ortak yazar, Star Açık Görüş, 8.04.2022.

Yeşil teknoloji hemen, şimdi!”, Abdullah Kaya ile ortak yazar, Star Açık Görüş, 26.02.2022.

İlaçlara erişim için bir reform önerisi: Sağlık Etki Fonu”, Abdullah Kaya ile ortak yazar, Star Açık Görüş, 28.01.2022.

İlaç sektörünün kurallarını değiştirmeliyiz”, Abdullah Kaya ile ortak yazar, Star Açık Görüş, 8.01.2022.

Book Cover of "Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları"Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları, Çeviren Güneş Kömürcüler, Yayına Hazırlayan Murat Borovali (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2006).    Ingiliz   Ispanyol

 

Röportaj ve Medya:

“Küresel Yoksullukla Mücadele İçin Bir Perspektif” içinde: Sıvıl Toplumu Konuşmak (İstanbul: Kızkulesi 2004), 157–170.

 

 

KONFERANS: Thomas Pogge “Küresel Adalet ve İnsan Hakları,” 30 Ağustos 2015, Pazar.

 

KONFERANS: Prof.Dr. Thomas Pogge “Küresel Adalet ve İnsan Hakları” SORU CEVAP, 30 Ağustos 2015, Pazar.

 

 

 

Skip to toolbar