Skip to content

Norsk

Prof. Pogge ved Universitetet i Oslo

Publikasjoner på norsk:

Vi må gjøre mye mer,” med Noam Chomsky, oversatt av Unni Wenche Grønvold, Aftenposten, Lørdag 3. september 2011, Debatt 4–5.

Rettferdig medisin,” essay, Morgenbladet, 7–13. Mai 2010, 20–21.   Engelsk

En realistisk plan,” med Aidan Hollis, oversatt av Henrik Syse, publisert mandag 25.08.2008 i Dagbladet.

“Å forstå menneskerettighetene,” oversatt av Andreas Follesdal, i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 17/2 (Juni 2001), 221–247.   Engelsk   Kinesisk

 

Intervjuer og Media:

Enmannshæren mot fattigdom,” Hubro-Intervjuet, Av Sverre Ole Drønen, Hubro nr. 1/2012, 32–35.

Vi gjør tilbakeskritt,” Av Haakon Flemmen, KLASSEKAMPEN, Tirsdag 24. juli 2012, 20–21.

– Fattigdomsbekjempelse er kosmetikk,” Av Kim E. Andreassen, PÅ HØYDEN, Nettavis for Universitetet i Bergen, 19. Mai 2010.

Filosof foreslår verdensregjering,” intervju med Nina Kraft, Apollon, 15 desember 2008.

Din negative plikt,” intervju med Ellen Sofie Lauritzen, på engelsk og på norsk, Universitas (Oslo) 60/20 (29 August 2006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to toolbar