Archive of ‘#Physics (Fizik)’ category

Bayram Tekin’in Kuantum Fiziği Üzerine Sohbetleri

Kirchoff, Boltzman, Charles Galton Darwin (Meşhur Darwin’in Fizikçi torunu [babası da matematikçi]), Thompson, Rutherford, Planck, Einstein, Heisenberg, Schrodinger, Dirac ve daha niceleri hangi sorularla uğraştılar?

Bunlar ve daha bir çok bilim insanının zamanlarında çözmeye çalıştıkları sorunlar ve yaptıkları deneylerle nasıl kuantum fiziğine ulaştıklarını, ODTÜ Fizik Bölümü’nden Bayram Tekin hocamızın matematiğine girmeden tarihini de vererek muhteşem anlattığı ekteki video serisinde bulabilirsiniz!

Şiddetle tavsiye edilir 

Ay hakkında

Gezegenimizin tek ve güzide uydusu Ay’ın Dünya üzerinde kütle çekimsel olarak Güneş’ten daha fazla etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Merak edenlere ODTÜ Fizik Bölümü’nden Bayram Tekin hocamızın şu hem eğlendiren hem düşündüren videosunu tavsiye ederim.

Ay’ın Dünya üzerindeki bu etkisinin temel sebebi dünya etrafında dönüyor olması. Dünya’ya olan mesafesindeki bu değişmeler de dünyanın okyanuslarında büyük gelgitler yaratmaktadır. Nitekim Bayram hocamızın videosunda dediği gibi de Ay aslında oluşumundan bu yana gezegenimizin okyanusunu çalmaya çalışıyor 
Devamı…

Siyah Cisim Işıması

Ekteki videoda herhangi bir sıcaklıktaki cismin hangi renklerde ne kadar ışık yaydığının grafiğini göreceksiniz!

Kuantum fiziğinin çıkışına vesile olan bu olgu kısaca şu: Kabaca her cisim her an her dalga boyunda ışıma yapar! Fakat hangi dalga boyunda ne kadar ışıma yapacağı cismin sıcaklığıyla ilintilidir. Klasik fizik bu sıcaklık-ışıma ilişkisini düzgün açıklayamaz; zaten kuantum fiziği de ilk olarak bu ilişkiyi açıklamaya çalışırken ortaya çıkmıştır.
Devamı…

Fizikte sıkılıkla yanlış bilinen 5 gerçek!

1- Hareket eden her şey bir süre sonra kendiliğinden durmaz. Durması için dışarıdan bir etki olması lazım, bu da Dünya’da genelde başka bir cisme çarpma ya da sürtünme ile olur.

2- Daha ağır cisimleri hareket ettirmenin zorluğu onlar daha ağır oldukları için değildir: Kütleleri daha çok olduğu içindir. Yani yerçekiminin çok daha az olduğu ayda olsaydık da bir arabayı itmek yine zor olacaktı (ha sürtünme kuvveti daha az olacağı için oradan kazanacağız o başka).

3- Daha ağır cisimler daha hızlı düşmezler. Gezegen gibi kendi kütleçekim alanı olacak kadar büyük kütleli olmadığı sürece bir cismin kütleçekimi altında nasıl hızlanacağı kütlesinden bağımsızdır. Yani, dünyada düştüğünü gözlemlediğimiz her şey hava direnci olmasaydı aynı şekilde hızlanarak düşerdi. Hava direncini katarsak da genel olarak cisimlerin düşme hızlarını şekilleri belirler.

4- Uzayda kütleçekimi yok demek yanlış olur: Dünyaya göre çok daha az olsa da uzayda kütleçekimi var! Uluslararası uzay istasyonundaki astronotların kütleçekimsiz ortam tecrübeleri, uluslararası uzay istasyonunun dünya etrafında yörüngede dönüyor olması ile ilgili. Aynı mesafede kalıp da dönmeyi bıraksa, astronotlar yerçekimini hissederler.

5- Gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngesi çember değildir, elipstir. Bir başka deyişle, gezegenlerin güneşe olan mesafeleri onlar döndükçe azalıp artmaktadır.

Bunları şuradan aldım. Orada 9 tane var diyor, fakat oradaki 1 ve 2 aynı şey. 4’ün dil ile alakalı olduğunu düşünüyorum, Türkçe’de pek o sıkıntı yok. 8 ve 9’sa yanlış değiller, hangi modelle çalıştığınız ile ilgili. Elbette en modern teorilere göre hatalılar, fakat bazen en modern teori yerine daha az doğru olan teoriyle çalışmak daha verimlidir. Örneğin bütün mühendisler Göreliliğe göre tam doğru olmasa da Newton fiziği ile çalışır: Sonuçta aradaki fark bir mühendis için ihmal edilebilir.

1 2 3