Devekuşu algoritması

Bilgisayar biliminde devekuşu algoritması (ostrich algorithm), “bir kodda sorun çıkma olasılığının çok düşük olduğu durumda uygulanması gereken en uygun çözümün olası sorunu görmezden gelme” olduğunu söyleyen stratejidir. Devekuşlarının korktuklarında kafalarını kuma gömmelerinden bu ismi almıştır.

Leave a Reply