November 2021 archive

Devekuşu algoritması

Bilgisayar biliminde devekuşu algoritması (ostrich algorithm), “bir kodda sorun çıkma olasılığının çok düşük olduğu durumda uygulanması gereken en uygun çözümün olası sorunu görmezden gelme” olduğunu söyleyen stratejidir. Devekuşlarının korktuklarında kafalarını kuma gömmelerinden bu ismi almıştır.

Hitchens’nin usturası ve yeni ateizm

Bilim felsefesinde meşhur Ocham’ın usturası vardır, kısaca bir olguyu açıklayan bir çok hipotezden en az karışık olanı seçmeyi önerir. Bu isme gönderme bir de Hitchen’in usturası var, bu prensip de kısaca “ispat verilmeden söylenen, ispat verilmeden reddedilebilir” der.

Bu prensip özellikle yeni ateizm akımında kullanılmaktadır, ve ilişkili bir çok eleştiri almıştır. Bu bağlamda “eski ateist” ve “yeni ateist” arasındaki fark şu: eski ateistler kendileri inanmasalar da inananların inançlarına hoşgörü gösterilmesini savunur; yeni ateistlerse mantık ve rasyonalizm kullanarak inananların kendi bakış açılarını sorgulatmayı hedefler: buradaki temel sebep inanmayanların da inanan insanların inançları yüzünden kamusal politikalardan olumsuz etkilenmeleridir (bazı hristiyanların inançları gereği zorunlu aşı yapılmasını engellemelerinin bütün toplumun sağlığını etkilemesi gibi). Hitchens’in usturası’na adını veren Christopher Hitchens ve meşhur bilim savunucusu Richard Dawkins yeni ateistlere örnek verilebilir.