Stingler’s law (Stingler kanunu)

English is below 

Stingler kanunu der ki bilim dünyasında adlandırılan çoğu şey aslında asıl sahibinin adıyla anılmaz. Bazı örnekler:

  • Aharonov-Bohm etkisini ilk öngörenler: Werner Ehrenberg ve Raymond E. Siday
  • Avagadro sayısını bulan: Jean Baptiste Perrin

 • Cartan matrislerini çalışan aslında Wilhelm Killing idi. Killing formunu bulan da Élie Cartan’dı.
 • Curie noktasını bulan: Claude Pouillet
 • Euler sayısını keşfeden Jacob Bernoulli’ydi. Ven diagramlarını ilk kullanansa Leonhard Euler’di
 • Fermi’nin altın kanunu: Dirac tarafından bulundu
 • Hubble kanunu: Georges Lemaître tarafından hesaplandı
 • Stokes teoremi: Lord Kelvin tarafından keşfedildi

Daha böyle bir sürü örnek var, kapsamlı bir listesi Vikipedia’da var.

ENGLISH

Apparently there is a law called “Stigler’s law”, which basically says that things named after someone in science are never named after the most relevant scientist. Examples:

 • Aharonov–Bohm effect: Originally predicted by Werner Ehrenberg and Raymond E. Siday
 • Avogadro constant: Discovered by Jean Baptiste Perrin
 • Cartan matrices: First investigated by Wilhelm Killing
 • Killing form: Invented by Élie Cartan
 • Curie point: Found by Claude Pouillet
 • Euler’s number: Discovered by Jacob Bernoulli
 • Venn diagram: Introduced by Leonhard Euler
 • Fermi’s golden rule: Discovered by Paul Dirac
 • Hubble’s law: Derived by Georges Lemaître
 • Stokes’s theorem: Discovered by Lord Kelvin

And the list just goes on and on 

Leave a Reply