Fizikte sıkılıkla yanlış bilinen 5 gerçek!

1- Hareket eden her şey bir süre sonra kendiliğinden durmaz. Durması için dışarıdan bir etki olması lazım, bu da Dünya’da genelde başka bir cisme çarpma ya da sürtünme ile olur.

2- Daha ağır cisimleri hareket ettirmenin zorluğu onlar daha ağır oldukları için değildir: Kütleleri daha çok olduğu içindir. Yani yerçekiminin çok daha az olduğu ayda olsaydık da bir arabayı itmek yine zor olacaktı (ha sürtünme kuvveti daha az olacağı için oradan kazanacağız o başka).

3- Daha ağır cisimler daha hızlı düşmezler. Gezegen gibi kendi kütleçekim alanı olacak kadar büyük kütleli olmadığı sürece bir cismin kütleçekimi altında nasıl hızlanacağı kütlesinden bağımsızdır. Yani, dünyada düştüğünü gözlemlediğimiz her şey hava direnci olmasaydı aynı şekilde hızlanarak düşerdi. Hava direncini katarsak da genel olarak cisimlerin düşme hızlarını şekilleri belirler.

4- Uzayda kütleçekimi yok demek yanlış olur: Dünyaya göre çok daha az olsa da uzayda kütleçekimi var! Uluslararası uzay istasyonundaki astronotların kütleçekimsiz ortam tecrübeleri, uluslararası uzay istasyonunun dünya etrafında yörüngede dönüyor olması ile ilgili. Aynı mesafede kalıp da dönmeyi bıraksa, astronotlar yerçekimini hissederler.

5- Gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngesi çember değildir, elipstir. Bir başka deyişle, gezegenlerin güneşe olan mesafeleri onlar döndükçe azalıp artmaktadır.

Bunları şuradan aldım. Orada 9 tane var diyor, fakat oradaki 1 ve 2 aynı şey. 4’ün dil ile alakalı olduğunu düşünüyorum, Türkçe’de pek o sıkıntı yok. 8 ve 9’sa yanlış değiller, hangi modelle çalıştığınız ile ilgili. Elbette en modern teorilere göre hatalılar, fakat bazen en modern teori yerine daha az doğru olan teoriyle çalışmak daha verimlidir. Örneğin bütün mühendisler Göreliliğe göre tam doğru olmasa da Newton fiziği ile çalışır: Sonuçta aradaki fark bir mühendis için ihmal edilebilir.

Leave a Reply